Hof van Twente cup 2021

Welkom op de site van de

HOF VAN TWENTE CUP

Vorig jaar moesten we door corona maatregelen helaas besluiten om de Hof van Twente Cup uit te stellen. Voor dit jaar staan de seinen echter weer op groen en kunnen we de wedstrijd weer (voor de 9e keer) organiseren en wel op

Zaterdag 2 oktober 2021

Vanwege het toenemen van het aantal evenementen heeft de organisatie besloten om de Hof van Twente Cup dit jaar voor de laatste keer te organiseren.. Wij hebben daarom gemeend hier een extra feestelijk tintje aan te moeten geven met een speciaal diner aanbod en andere extra's voor, tijdens en na de wedstrijd. Voor deelnemers die geen lid zijn van de Twentsche Golf Club, maar wel ingezetene zijn van de gemeentte Hof van Twente hebben we een bescheiden greenfee tarief.
U kunt zich vanaf 23 augustus inschrijven. Gezien het speciale karakter van de wedstrijd verwachten we een grote belangstelling.
De inschrijving sluit 28 september.

De organisatiecommissie van de HvTC,Een gezellig toernooi
En ook dit jaar zijn er weer prachtige prijzen te winnen

Sponsors:


Prijzen

beschikbaar gesteld door: