Hof van Twente cup 2021

Welkom op de site van de

HOF VAN TWENTE CUP

Beste golfende inwoners van de Hof van Twente
Het jaar 2020 ligt al weer achter ons. En het was me het jaartje wel. De coronapandemie heeft ons leven privé en zakelijk behoorlijk op zijn kop gezet.
Wij hopen dat u er niet al teveel onder heeft geleden. Maar indien wel, dan wensen wij u hierbij nog veel sterkte.
Helaas moesten wij als organisatiecomité van de Hof van Twente Cup natuurlijk ook een pas op de plaats maken. Zo kon het afgelopen jaar onze traditionele golfwedstrijd geen doorgang vinden. Heel erg jammer, want dit versterkte nog meer het sociale isolement, waar we allen in de huidige omstandigheden toch al veel last van hebben.
Gelukkig glooit er licht aan het einde van de duistere "coronatunnel". Binnenkort zijn er diverse vaccins voor ons als risicogroep beschikbaar die het virus de kop in kunnen drukken. Daarna kunnen we weer samen met veel enthousiasme ons "normale" leven oppakken.
Wij als organisatiecomité staan te popelen om dit jaar weer een nieuwe wedstrijd voor u te kunnen organiseren. In overleg met de Twentsche Golfclub is de datum inmiddels vastgelegd en wel op:

Zaterdag 2 oktober 2021

Wij wensen iedereen weer een normaal verenigingsjaar bij zijn of haar golfclub en vele fijne sociiale contacten in de privé sfeer, met een goede gezondheid.

De organisatiecommissie van de HvTC,Een gezellig toernooi
En ook dit jaar zijn er weer prachtige prijzen te winnen

Sponsors:


Prijzen

beschikbaar gesteld door: